Quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác, việc cung cấp thiếu thông tin có thể ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra, xác minh

  Thông tin lỗi:

  Model(SG110CX, SG250HX)

  Số Seri thiết bị:(Ví dụ: A2011082127)

  Ngày lỗi:

  Tên trạm điện trên Isolar cloud:

  Nếu có sử dụng COM100, vui lòng cung cấp chúng tôi link Remote Maintenance:

  Password login logger: (Dữ liệu được bảo mật)

  Quạt hỏng có làm cho biến tần ngừng hoạt động không?

  Nguyên nhân hỏng: (Quạt bị đứt dây / Côn trùng thâm nhập)

  Số lượng quạt hỏng: (ví dụ: 01 / 02 / 03…)

  Vị trí quạt hỏng: (ví dụ: F03 / F04 / F05…)

  Thông tin liên hệ:

  Đại lý phân phối:(XBSOLAR)

  Email nhà phân phối:

  Tên người liên hệ:

  Công ty:(Công ty A)

  Email:(Chúng tôi sẽ gửi phản hồi qua mail này.)

  Số điện thoại:

  Hình ảnh:


  Hình ảnh quạt hỏng: (nếu sử dụng module wifi)

  • Sau khi nhận thông tin đăng ký của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi trong vòng 08 giờ làm việc.
  • Khách hàng có thể tiến hành thay thế quạt sau khi Sungrow phản hồi và xác nhận.
  • Thực hiện điền thông tin quạt vào file excel claim quạt và gửi cho Sungrow (như đã thực hiện trước đây).
  • Thực hiện nhận quạt mới và hoàn trả quạt lỗi cho Sungrow.

  SUNGROW CÓ THỂ TỪ CHỐI BẢO HÀNH QUẠT, NẾU XẢY RA CÁC TÌNH HUỐNG SAU:

  • Tự ý thay thế quạt khi chưa thông tin cho Sungrow.
  • Thông tin cung cấp không chính xác, sai thực tế.
  • Quạt bảo hành dùng cho các mục đích không đúng, thương mại mua bán các quạt bảo hành.
  • Biến tần không được bảo dưỡng vệ sinh định kỳ đúng cách, điều kiện và môi trường hoạt động không đúng tiêu chuẩn