Lưu ý: Nếu có sự cố khẩn cấp cần giải quyết, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ của tôi

Bạn có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tại đây

  Thông tin cần hỗ trợ:

  Bạn đang cần hỗ trợ về gì:

  Model(SG110CX, COM100, RT1)

  Số Seri thiết bị:(Ví dụ: A2011082127, A2011082128)

  Tên trạm điện trên Isolar cloud:

  Ngày lỗi:

  Ngày hòa lưới:

  Mã lỗi: (Ví dụ: 12, 39)

  Nếu có sử dụng COM100, vui lòng cung cấp chúng tôi link Remote Maintenance:

  Đánh giá nguyên nhân lỗi bởi kỹ sư vận hành tại nhà máy: (Ví dụ: Chạm đất PV gây hỏng biến tần)

  Thời điểm báo lỗi:

  Có hiện tượng cháy nổ bên trong không?

  Bạn đã đo cách điện cáp AC, DC chưa?:

  Thông tin liên hệ:

  Tên công ty:

  Tên người liên hệ:

  Email:(Chúng tôi sẽ gửi phản hồi qua mail này.)

  Số điện thoại:

  Hình ảnh:


  Hình ảnh inverter,: (tối đa 10 file)