Họ và tên:

  Số điện thoại:

  Email:

  Người hỗ trợ:

  Mức độ hài lòng của bạn đối với dịch vụ của SUNGROW?

  Bạn cảm thấy thái độ phục vụ nhân viên của chúng tôi như thế nào?

  Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi:

  Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Sungrow, ý kiến phản hồi của bạn sẽ góp phần giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn