Workshop Hồ Chí minh

Kiểm tra bảo hành

Database

  Thông tin khách hàng:

  Đại lý

  Khách hàng cuối:

  Địa chỉ

  Tên người liên hệ

  Email

  Số điện thoại

  Thông tin sản phẩm:

  Sản phẩm:

  Số Seri:

  Model/Part code:

  Số lượng:

  Trạng thái sản phẩm:

  Ngày nhận sản phẩm:

  Kiểm tra bảo hành tại Việt Nam:

  Ghi chú: (Nhận không thùng, không phụ kiện)

  File Upload


  Hình ảnh:

  SỮA CHỮA

  DATABASE

   Thông tin sản phẩm:

   Model

   Số Seri:

   Thông tin sửa chữa:

   Kỹ thuật viên:

   Bảo hành:

   Mã lỗi:

   Đánh giá nguyên nhân lỗi từ kỹ thuật viên:

   Thông tin spare:

   Spare spart:(02xES000124)

   Spare hỏng:(Nếu sử dụng chung mã spare thì để trống)

   KIỂM TRA

   DATABASE

    Thông tin sản phẩm:

    Model

    Số Seri:

    Thông tin kiểm tra:

    Kỹ thuật viên:

    Kết quả:

    Comment:


    Hình ảnh:

    VẬN CHUYỂN

    DATABASE

     Thông tin khách hàng:

     Đại lý

     Khách hàng cuối:

     Địa chỉ nhận hàng:

     Tên người liên hệ

     Email

     Số điện thoại

     Thông tin sản phẩm:

     Sản phẩm:

     Số Seri:

     Model/Part code:

     Số lượng:

     Trạng thái sản phẩm:

     Ghi chú: (thay thế tương đương cho inverter A2004209340)

     File Upload


     Hình ảnh:

     REPORT

      Thông tin sản phẩm:

      Model

      Số Seri:

      Kỹ thuật viên:

      Bảo hành:

      Thông tin lỗi:

      Tên nhà máy trên Isolar cloud:

      Ngày lỗi:

      Ngày hòa lưới:

      Mã lỗi:

      Đánh giá nguyên nhân lỗi từ kỹ thuật viên:

      File Upload


      Hình ảnh :

      File Upload


      File excel lỗi:

      Out-warranty

      DATABASE

       Thông tin sản phẩm:

       Model

       Số Seri:

       Khách hàng:

       Link report:

       Thông tin sửa chữa:

       Kỹ thuật viên:

       Bảo hành:

       Mã lỗi:

       Đánh giá nguyên nhân lỗi từ kỹ thuật viên:

       Thông tin spare:

       Spare spart:(02xES000124)

       Spare hỏng:(Nếu sử dụng chung mã spare thì để trống)