Thông tin sản phẩm:

  Số Seri:

  Model

  Ngày hòa lưới:

  Ngày lỗi:

  Tên nhà máy trên Isolar Cloud:

  Thông tin liên hệ:

  Đại lý

  Tên công ty:

  Số hợp đồng mua bán (với công ty nào xin nêu rõ)

  Tên người liên hệ

  Email: (Chúng tôi sẽ phản hồi qua email này)

  Số điện thoại

  Địa chỉ lắp đặt:

  Địa chỉ nhận hàng:

  Thông tin lỗi:

  Mã lỗi trên Isolar cloud:(455, 38, 12...)

  Mô tả lỗi:(PV bất thường, Lỗi trở kháng cách điện thấp)

  Đánh giá nguyên nhân lỗi bởi kỹ sư vận hành tại nhà máy: (Ví dụ: Chạm đất PV gây hỏng biến tần):